Interesse in een taxatie?

Taxaties

In verband met financiering van een schip wordt veelal door banken een waardebepaling van het vaartuig vereist. Dit zowel voor bestaande schepen als nieuwbouw schepen. Verder worden taxaties uitgevoerd in verband met een beoogde verkoop van een schip of juist voor de aankoop van een schip. Daarnaast vinden taxaties plaats in verband met verzekering van een vaartuig, in geval van successie of in opdracht van een advocaat of rechtbank. Indien grote verbouwingen of moderniseringen aan een schip zullen plaatsvinden, of als bijvoorbeeld een nieuwe motor zal worden geplaatst, dient een schip veelal (opnieuw) te worden getaxeerd.

Hoe gaan wij te werk

Nadat de opdracht tot taxatie van een vaartuig is verstrekt dient deze veelal op korte termijn te worden uitgevoerd. Vervolgens willen de meeste opdrachtgevers daarna snel weten wat de waarde van het schip is en daarom wordt een taxatierapport meestal binnen een week geleverd en de waarde zelf, na berekening, vaak (mondeling of eventueel per fax of email) al de volgende dag.
Een taxatie betreft een algehele bezichtiging van een vaartuig, dus van machinekamers, ladingruimten e.d., maar ook van verblijven, stuurhuis en dienstruimten. Verder worden de aanwezige (vereiste) certificaten en gegevens bekeken en beoordeeld. Indien door de opdrachtgever gevraagd worden specifieke delen of installaties van het schip extra zorgvulidig beoordeeld.
Na terugkomst op ons kantoor wordt een taxatierapport opgesteld.

Een taxatierapport is schematisch verdeeld in hoofdstukken met onderwerpen als algemene gegevens (hoofdafmetingen en certificaten), laadruimen dan wel ladingtanks, accommodatie, voortstuwingsinstallatie(s), hulpwerktuigen (generatoren, pompen etc.), dekwerktuigen, overige uitrusting en constructie. Indien het een specifiek vaartuig betreft als bijvoorbeeld een kraanponton, bunkerstation of woonark wordt de rapportindeling hierop aangepast en worden aan het vaartuig verrwante.zaken als steigers en ligplaats omschreven
Een rapport bevat daarnaast een algemene beschrijving van de staat van onderhoud en specifieke kenmerken of juist ontbrekende onderdelen of installaties. Meestal worden enkele algemene overzichtsfoto’s bijgevoegd en indien noodzakelijk of gevraagd worden specifieke foto’s bijgevoegd. Veelal wordt ook wel de courantheid van een vaartuig aangegeven.

Kort geformuleerd, kan in principe alles wat vaart door ons worden getaxeerd.

De waarde van een motorinstallatie (motordagwaarde) kan door ons worden bepaald conform de hiervoor door overkoepelende verenigingen van expertisebureaus opgestelde eisen. Ook worden door ons wel taxaties uitgevoerd van aan de scheepvaart gerelateerde landwerktuigen al is de scheepvaart onze core business. Een van onze experts is erkend als register taxateur en aangesloten bij de Vereniging van Register Taxateurs (VRT).

Verder wordt ook een opsomming gegeven (op basis van opgegeven informatie dan wel nota’s) van de diverse reparaties en vernieuwingen die in de loop der jaren aan het schip zijn uitgevoerd, vooral als deze van invloed zijn op de waarde van het vaartuig.

Het taxatierapport wordt afgesloten met de waarde inclusief de bijbehorende voorwaarden waarbij deze waarde geldt.
Indien gevraagd wordt een executiewaarde genoemd of een prognose van de waarde over bijvoorbeeld 5 jaar.

De waarde van een vaartuig wordt door ons bepaald op basis van een berekening. Deze berekening is gebaseerd op de huidige nieuwbouwkosten voor het betreffende vaartuig, waarop vervolgens een afschrijving wordt toegepast op basis van de leeftijd. Vervolgens wordt de invloed van grote vernieuwingen en aanpassingen waardeverhogend opgenomen. Uiteindelijk blijft een waarde over die per scheepstype wordt getoetst aan op dat moment in de markt gangbare waarden voor dergelijke schepen. Op deze manier wordt getracht een zo reëel mogelijke waarde af te geven.

Desgewenst wordt een rapport opgesteld in de Engelse of eventueel Duitse taal.

Schepen die door ons worden getaxeerd zijn veelal binnenvaartschepen variërend van tankschepen, beunschepen, droge ladingschepen, duwbakken, pontons, sleepboten, duwboten en passagiersschepen tot kantoorschepen, pleziervaartuigen, motorjachten en woonboten. Ook worden door ons (kruiplijn)coasters, containerfeeders en specifieke zeeschepen als stand-by vaartuigen, suppliers, werkvaartuigen, sleepboten en overheidsschepen getaxeerd.

Neem contact op

  • Velden met een * zijn verplicht