Expertises

arkervaart_007_1_1.jpg                                       expertise_04.jpg

Op verzoek van bijvoorbeeld scheepseigenaren, scheepswerven, verzekeringsmaatschappijen en overheden worden schadeopnamen uitgevoerd aan casco's van schepen en drijvende objecten, maar ook aan motorinstallaties en werktuigen aan boord van schepen.

Bij een cascoschade wordt de situatie ter plaatse opgenomen en beoordeeld. Vervolgens wordt een rapport van expertise opgesteld dat aan de opdrachtgever wordt overhandigd. 

expertises.jpg 

Bij geschillen tussen partijen kunnen wij worden verzocht op te treden als arbiter. Bijvoorbeeld bij onenigheid tussen een werf en een scheepseigenaar over uitgevoerde reparaties aan een schip.
Ook kan een contra-expertise worden uitgevoerd indien er verschil van mening is over een schade die is opgenomen door een expert van een verzekeringsmaatschappij waarna vervolgens een conclusie is getrokken waar de eigenaar van het betreffende vaartuig het niet mee eens is.

Daarnaast worden wij ook wel door advocaten gevraagd een expertiserapport te schrijven over bijvoorbeeld de technische toestand van een vaartuig met vaak een daarbij behorende kostenbegroting. Een dergelijk rapport kan dan door hen worden gebruikt ter onderbouwing van een betoog.

 

 

  IMG_0163_1.JPG

 

  

  IMG_0141_1_1.JPG

    IMG_0026.JPG